meble kuchenne, szafy przesuwne

garderoby, łazienki, pokoje

biura i sklepy

aranżacje komputerowe

 

PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE

 Szanowni Państwo, w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami. I. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest: Wrzesień-Bis s.c. Sidor M., Pęcherski K. 63-900 Rawicz , gen. Hallera 13 NIP: 6991849916, REGON: 411524647 email: meble-wrzesienbis.pl telefonu: +48 65 545 49 31 II Inspektor Ochrony Danych Osobowych Firma TIM-K Tomasz Boryczka ul. Kościuszki 28, 63-910 Dąbrowa, email: boryczka.tomasz@wp.pl, tel +48 695 646 686 III. Informacja o pozyskaniu danych Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana w związku z przygotowaniem oferty, pomiarami, zakupem. IV. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr telefonu możemy przetwarzać: 1) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji zleconych zadań, 2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba, 3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. V. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system płatności elektronicznej Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. VI. Okres przechowywania danych 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: 1) Wykonania zadań zleconych, ofert i wykonawstwa zawartego w umowach dwustronnych, 2) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, 3) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych). 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. VII. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem). Ww. prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem email: krzysztofwrzesienbis@wp.pl, pod numerem telefonu: +48 65 545 49 31, w naszej siedzibie lub poprzez kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
WRZESIEŃ-BIS S.C. MARZENA SIDOR & KRZYSZTOF PĘCHERSKI; ul. Hallera 13, 63-900 Rawicz all right reserved © 2016